Zemní a výkopové práce

 • Provedeme zemní, výkopové a demoliční práce.
 • Pásové rypadla od 1 t do 15 t + široké příslušenství.
 • Zkušená, profesionální a proškolená obsluha strojů.

Provádíme veškeré zemní, výkopové a demoliční práce, a to i v těžko přístupném terénu. Disponujeme širokou nabídkou stavební techniky, díky níž obsáhneme práce od šetrných terénních úprav vašich zahrad, drobných výkopů, demolic ve vnitřních prostorech pomocí minibagrů a minidemprů, přes kompletní přípravy pro inženýrské sítě, výstavbu lesních cest, až po  odbahnění a rekonstrukci rybníků či říčních koryt.

Samozřejmostí je, že s našimi stroji pracuje profesionální, zkušená a proškolená obsluha. Naše vlastní nákladní kontejnerová doprava zajišťuje přepravu stavebních strojů a dopravu stavebních materiálů na vaši stavbu.

Druhy zemních prací

 • Zemní, výkopové a terénní práce
 • Práce v budovách pomocí minibagrů a minideprů
 • Přípravné práce pro stavby
 • Bourací a demoliční práce, demolice staveb
 • Zhotovení příjezdových cest, komunikací, chodníků, podkladů
 • Výkopy pro inženýrské sítě
 • Pro ochranu vašich zahrad a trávníků využíváme speciální kolové a pásové dempry
 • Příprava pro vodohospodářské      stavby
 • Úpravy a čištění koryt vodních toků, regulace potoků, revitalizace břehů řek
 • Skládaní a ukládání kamene
 • Odbahnění rybníků, odtěžení nánosů
 • Meliorace travnatých a zemědělských ploch

Mechanizace

 • Pásový bagr CAT 15 tun
 • Pásový bagr Takekkuchi TB 175 7,5 tun
 • Pásovvý bagr Kubota KX-057 5,5tun
 • Pásový bagr Yanmar Vi055 5 tun
 • Pásový bagr Kubota KX-101 3,5 tun
 • Pásový bagr Volvo EC 27 2,7 tun
 • Minibagr Kubota K-008 1,1 tun
 • Minibagr BOBCAT E10 1,2 tun
 • Příslušenství: hydraulická bourací kladiva, svahovací lžíce, zemní vrtáky, naklápěcí hlavy powertilt a další.
 • Tandemový válec HAMM 3,5 tun
 • Kolové dempry 0,3 – 6 tun
 • Pásové minidempry 0,5 – 2 tun
 • Kontejnerová nástavba DAF 12 tun
 • Sklápěč Iveco 3,5 tun